איתן

שם נייד כתובת
חדד דורון
קבלני ביוב
08-6601811 איתן 7958000
צנרת דורון
קבלני ביוב
052-8796300 איתן 7958000
רוטן מהנדסים בניה ותשתיות
קבלני פיתוח
08-6815695 איתן 7958000
פרץ חורי
קבלני צבע
08-6814325 איתן 7958000
טרבלסי עזרא
קבלני בניין
08-6815101 איתן 7958000