אלון מורה

שם נייד כתובת
אליצור הראל ריתוכי צנרת
קבלני אינסטלציה וקווי מים
052-7643527 אלון מורה 4483300
המקווה חברה קבלנית לבנין בע מ
קבלני בניין
02-9975855 אלון מורה 4483300