אמונים

שם נייד כתובת
י.א. חשמל ויזמות
בנייה מתועשת וטרומית
050-8862361 הזית 0 אמונים 7926500
א”י מסגרות כללית
בנייה מתועשת וטרומית
052-2892147 אמונים 7926500
אפ.אמ.אס בע”מ
בנייה מתועשת וטרומית
08-8641441 אמונים 7926500