ביצרון

שם נייד כתובת
עופר
תיאום ופיקוח
052-8201921 ביצרון 6094600
ב.ח.פ. מפעלי מתכת בע”מ
מבני מתכת (קונסטרוקציות)
08-9295956 החיילים 25 ביצרון 6094600