ביר אל-מכסור

שם נייד כתובת
משרד הנדסה ובניה – מוחמד
מהנדסים - בנייה וקונסטרוקציות
04-9501972 ביר אל-מכסור 1792500
חוגיראת – חומרי בניין
חומרי בניין
04-9869029 ביר אל-מכסור 0
אלמקמאן
חומרי בניין
04-9866403 ביר אל-מכסור 1792500
חוג’יראת עלי
חומרי בניין
04-9866403 ביר אל-מכסור 1792500
חוג יראת מוחמד
קבלני בניין
050-5524028 ביר אל-מכסור 1792500