בית יוסף

שם נייד כתובת
אחים עזיז קבלנים לעב’ עפר ופתוח מובילי בית יוסף בע”מ
קבלני פיתוח
04-6588875 בית יוסף 1086500