בני ברק

שם נייד כתובת
צבעי אברך
קבלני צבע
050-4151574 פנקס 10 בני ברק 5148316
בן משה מתתיהו
קבלני צבע
03-6188814 אברבנאל 70 בני ברק 5122516
אומנויות וצבע
קבלני צבע
050-8824848 הנגב 25 בני ברק 5124806
חמדי שמעון
קבלני צבע
03-5706297 אבן גבירול 4 בני ברק 5133004
נאמן יעקב
קבלני צבע
03-6182907 ביאליק 32 בני ברק 5122675
בן-דוד יהודה
קבלני צבע
03-5707584 נורוק 30 בני ברק 5124338
שחר בן שלום – צביעה אומנותית
קבלני צבע
052-5747474 לח"י 2 בני ברק 5120004
אלוש מיכאל ובניו
קבלני צבע
03-5709976 פרל חיים 6 בני ברק 5130146
“גוון” – בכר משה
קבלני צבע
03-6191927 הירקון 34 בני ברק 5120422
קליין שמואל
קבלני צבע
03-6197488 הרב ניסנבוים 16 בני ברק 5158111