בסמ ה

שם נייד כתובת
א.ל.מ. רויאל בילדנגז בע מ
קבלני בניין
050-5280086 בסמ ה 0
ח.ל.א שירותי הנדסה
קבלני בניין
050-4257564 בסמ ה 3002300