בעינה - נוג ידאת

שם נייד כתובת
בנייני חמד מ.ח. בע מ
קבלני בניין
052-8170101 בעינה - נוג ידאת 1692400
הר הגליל לבניה
קבלני בניין
052-7810699 בעינה - נוג ידאת 1692400
פואז טאהא לעבודות בניה ופיתוח בע מ
קבלני בניין
04-6730001 בעינה - נוג ידאת 1692400
אחים חמודה חברה לבניין ופיתוח 2004 בע מ
קבלני בניין
054-5373337 בעינה - נוג ידאת 1692400
פוקרא מחמוד חברת בנייה
קבלני בניין
054-7264959 בעינה - נוג ידאת 1692400
חברת נג דאת פאוזי 1992 בע מ
קבלני בניין
04-6730320 בעינה - נוג ידאת 1692400
אבו ליל 100 סקיי
קבלני בניין
04-6706497 בעינה - נוג ידאת 0