ברקת

שם נייד כתובת
מנשה הלל
קבלני פיתוח
03-9721423 ברקת 7318500
ישר הנדסה בניה ופיקוח
קבלני בניין
052-3655545 ברקת 7318500