בת שלמה

שם נייד כתובת
בוסטנאות בת עמי
בנייה ירוקה
057-7468175 בת שלמה 0