גבעת נילי

שם נייד כתובת
אוחיון עמרם
קבלני פיתוח
04-6388826 גבעת נילי 3782500
שיא – התבונה בניהול התפעול
מהנדסים - יועצים
052-4768883 גבעת נילי 3782500
השוקדים הנדסה בע”מ
תיאום ופיקוח
052-3165454 גבעת נילי 3782500