ג'וליס

שם נייד כתובת
ד.א.מ. בניה ופיתוח בע”מ
קבלני פיתוח
04-9996101 ג'וליס 2498000
מ.כ.ח. מועיד
קבלני פיתוח
054-3237881 ג'וליס 0
פינת הגליל – זווית לטיח
קבלני טיח
050-5384194 ג'וליס 2498000
שנאן האני
קבלני פיתוח
04-9963561 ג'וליס 2498000
אחים שנאן – נעים ושות
קבלני פיתוח
04-9964791 ג'וליס 2498000
ש.נ. עבודות עפר
קבלני פיתוח
054-9789828 ג'וליס 2498000
נבואני נסאר
קבלני פיתוח
04-9563729 ג'וליס 0
אמגד נבואני – הנדסת חשמל
מהנדסים - חשמל
054-8302111 ג'וליס 2498000
ס.א. הגליל בע”מ
ברזלנות בניין
04-9564369 ג'וליס 2498000
רשטון תעשיות ברזל בע”מ
ברזלנות בניין
04-9562686 ג'וליס 2498000