גילת

שם נייד כתובת
דמרי אמיר
קבלני פיתוח
08-9923415 גילת 8510500
רגב עבודות עפר וקוי מים
קבלני פיתוח
050-3692322 גילת 8510500
אלוני – עבודות עפר ובובקט
קבלני הריסה
050-8223375 גילת 8510500