גמזו

שם נייד כתובת
ד.ש.ן
קבלני פיתוח
08-9285096 גמזו 7313000