גניגר

שם נייד כתובת
גוני ונאסר בע”מ
חיזוק ושימור מבנים
052-4386508 גניגר 3658000
ניצני העמק בע”מ
מבני מתכת (קונסטרוקציות)
050-7900623 גניגר 3658000