ג'ת המשולש

שם נייד כתובת
ותד ג’מאל ורשיד
בניית גגות ותיקון גגות
04-6381202 ג'ת המשולש 3009100
ותד מוחמד ואחיו
בניית גגות ותיקון גגות
04-6282583 ג'ת המשולש 3009100
ותד סעיד
בניית גגות ותיקון גגות
04-6383985 ג'ת המשולש 3009100
כלבו לגג
בניית גגות ותיקון גגות
050-5388617 ג'ת המשולש 3009100
גגות אחים זערור
בניית גגות ותיקון גגות
050-5600444 ג'ת המשולש 0
אלמג’ד גגות רעפים
בניית גגות ותיקון גגות
052-5552593 ג'ת המשולש 0
גגות השלושה
בניית גגות ותיקון גגות
052-5552592 ג'ת המשולש 3009100
אבו פול יוסף סולימאן
בניית גגות ותיקון גגות
050-5326851 ג'ת המשולש 3009100
וותד נזאר תיקונים ורעפים
בניית גגות ותיקון גגות
057-7879640 ג'ת המשולש 3009100