גת

שם נייד כתובת
קעדאן חאלד
קבלני פיתוח
052-5381733 גת 7956500