ג דיידה-מכר

שם נייד כתובת
סמרי סעיד
קבלני בניין
050-6993206 ג דיידה-מכר 2510500