ג ת המשולש

שם נייד כתובת
ו.ע.א. בניה ופיתוח בע מ
קבלני בניין
04-6280275 ג ת המשולש 3009100