דבוריה

שם נייד כתובת
בנייני הסולטאן תשתיות ופיתוח בע מ
קבלני בניין
04-6701004 דבוריה 1691000
מוחמד עיד
קבלני בניין
050-5390550 דבוריה 1691000
עיימאן אכתילאת
קבלני בניין
04-6702504 דבוריה 1691000
נגארה בילאל קבלן בניין
קבלני בניין
050-9160810 דבוריה 0