הודיה

שם נייד כתובת
ישר דוד
קבלני פיתוח
08-6724894 הודיה 7985400
בראש ובניו בע”מ
קבלני פיתוח
08-6729485 הודיה 7985400
אלכס- צבעי מוסמך
קבלני צבע
054-5977071 הודיה 7985400