הושעיה

שם נייד כתובת
נ.ש.פ. בע”מ
קבלני ביוב
04-6575142 הושעיה 1791500
גניאל מהנדסים
מהנדסים - יועצים
04-6464465 הושעיה 1791500
מוזס נתן
תיאום ופיקוח
04-6469693 הושעיה 1791500