היוגב

שם נייד כתובת
סמו ירוחם – שיווק
חשמל - ציוד וחומרים לבניין
04-9890119 היוגב 1923200