ואדי ערה

שם נייד כתובת
סאלח את מחמוד קבלני בניין בע”מ
קבלני שלד
050-6884751 ואדי ערה 0
חומרי בניין בסמה
חומרי בניין
057-7628374 ואדי ערה 0