זהר

שם נייד כתובת
אמות מידה
קבלני כבישים
08-6894678 זהר 7932500