זכרון יעקב

שם נייד כתובת
אופיר-פתרונות הנדסיים מתקדמים
קבלני בידוד
050-9429586 זכרון יעקב 3095301
עמי איטומים
קבלני איטום
050-5713675 המייסדים 61 זכרון יעקב 3091095
רחמני שאיבות
קבלני ביוב
050-5351287 התירוש 155 זכרון יעקב 30900
בורה שרותי ביוב ואינסטלציה בע”מ
בורות שופכין - חפירה והרקה
050-7100909 טופז 107 זכרון יעקב 0
עמור אמנות בצבע
קבלני צבע
054-7703270 זכרון יעקב 3095302
כהן יהודה
קבלני צבע
052-2423044 סמטת השאיבה 150 זכרון יעקב 30900
המחדש
קבלני צבע
054-7209157 המייסדים 0 זכרון יעקב 30900
אבן דרך בטון מוטבע בע”מ
קבלני פיתוח
04-6392923 בן גוריון 13 זכרון יעקב 30900
דורזיה אברהם ובניו (1981) בע”מ
קבלני פיתוח
04-6399458 קדש 3 זכרון יעקב 3090062
תעשיות חרושת חומרי נפץ (1997) בע”מ
קבלני פיצוצים
04-6299000 זכרון יעקב 3095001