חולדה

שם נייד כתובת
א.מ. חיפוי מבנים
חיפוי חוץ למבנים וגגות
08-9445751 חולדה 7684200