חפצי-בה

שם נייד כתובת
פלגל חפציבה
חשמל - ציוד וחומרים לבניין
04-6531629 חפצי-בה 1913500