חרמש

שם נייד כתובת
רותם הבית
קבלני טיח
04-6221465 חרמש 4489500