יאנוח-ג'ת (הגליל)

שם נייד כתובת
ביבאר לטיף בע”מ
קבלני פיתוח
04-9804176 יאנוח-ג'ת (הגליל) 2514500
ביבאר נסר סלאמה
מהנדסים - בנייה וקונסטרוקציות
04-9804074 יאנוח-ג'ת (הגליל) 2514500