יאנוח

שם נייד כתובת
סאפי פרג
קבלני פיתוח
052-2825227 יאנוח 0
ע.א סייף
חומרי בניין
04-9977161 יאנוח 2514500
עאמר סלמאן
חומרי בניין
04-9976576 יאנוח 2514500