יסוד המעלה

שם נייד כתובת
איבי פיתוח
קבלני פיתוח
04-6936147 יסוד המעלה 1210500
מרוקסה פיטיפאלדו
בנייה ירוקה
052-5012570 יסוד המעלה 1210502
מזרחי חומרי בניין
חומרי בניין
04-6800093 יסוד המעלה 1210500