ישעי

שם נייד כתובת
כל חלון ורשת
אלומיניום לבניין
052-7119787 ישעי 9980500
בוני יהודה
קבלני בניין
050-3445444 ישעי 9980500