ישע

שם נייד כתובת
יוסי רביע
מבני מתכת (קונסטרוקציות)
054-6668860 ישע 8543000
כלי וחומר בע”מ
חומרי בניין
08-9985252 ישע 8543000