כוכב יעקב

שם נייד כתובת
רובין חשמל
מהנדסים - חשמל
054-3363189 כוכב יעקב 0
בן עיון אהרון
בניית גגות ותיקון גגות
02-9974255 כוכב יעקב 9062200
קשת יעלים בע מ
קבלני בניין
050-6979850 כוכב יעקב 9062200