כפר אדומים

שם נייד כתובת
י.מ עבודות עפר
קבלני פיתוח
050-6839009 כפר אדומים 9061800
אלמוג הכל לבנין והבית בע”מ
חומרי בניין
02-5353610 כפר אדומים 0
ברמן מודוס בע מ
קבלני בניין
050-7650111 נופי פרת 64 כפר אדומים 9061800