כפר המכבי

שם נייד כתובת
חץ הצפון
קבלני פיתוח
050-5213709 כפר המכבי 0