כפר מנחם

שם נייד כתובת
פאנדנגו איסוף ומיחזור בע”מ
פינוי פסולת - קבלנים
1800495495 כפר מנחם 0
אתרוג מסא
בריכות שחייה - בנייה ושירותים
052-5968197 כפר מנחם 7987500