כפר קרע

שם נייד כתובת
ע.מ. תשתיות ופרוייקטים
קבלני ביוב
050-4833110 כפר קרע 0
עבאד ממבראנה
קבלני בידוד
04-6355471 כפר קרע 3007500
רמות איטום
קבלני איטום
04-6354344 כפר קרע 3007500
גוטל איטום ובידוד
קבלני איטום
057-7243437 כפר קרע 0
עסאא איטום
קבלני איטום
052-6699920 כפר קרע 0
ע.נ. איטומים
קבלני איטום
052-4246344 כפר קרע 3007500
מסראווה איברהים
קבלני איטום
052-2518216 כפר קרע 3007500
אוטמי אסד
קבלני איטום
050-7307658 כפר קרע 0
איטומי המזרח
קבלני איטום
050-2808152 כפר קרע 3007500
אמונה-מסרי אמין
קבלני אינסטלציה וקווי מים
052-3722012 כפר קרע 3007500