כרם מהר ל

שם נייד כתובת
גיל הנדסה
קבלני בניין
04-9542011 כרם מהר ל 3084000