לוחמי הגיטאות

שם נייד כתובת
לגמון הטמנה ומיחזור בע”מ
פינוי פסולת - קבלנים
04-9520051 לוחמי הגיטאות 2280300