לקיה

שם נייד כתובת
קדמת הדרום
קבלני פיתוח
050-5648441 שכ' 1 0 לקיה 8499100
מ.ע. חופרי שוקת בע”מ
קבלני פיתוח
052-7725155 לקיה 8499100