מגדל עוז

שם נייד כתובת
אלי גיגוזין מהנדס אזרחי בע”מ
תיאום ופיקוח
02-9933588 מגדל עוז 9091500