מועאויה

שם נייד כתובת
אחמד סעיד – בובקט
קבלני פיתוח
052-2698652 מועאויה 3002300
עבד
ביוב והנדסה סביבתית
052-7408530 מועאויה 3002300