מזרע

שם נייד כתובת
מוסא גרייס
מהנדסים אזרחיים
054-4876305 מזרע 0
ארנון תמיר ייעוץ לבנייה
תיאום ופיקוח
052-7950243 מזרע 1931200
התחנה המרכזית לחומרי בניין
חומרי בניין
04-6521334 מזרע 1931200
פיאד דאוד
חומרי בניין
04-9824790 מזרע 1931200