מיסר

שם נייד כתובת
ארקיע גסן
קבלני פיתוח
050-5545553 מיסר 3881500
עארדה טאהר עומר
קבלני פיתוח
04-6385456 מיסר 3881500