מכמנים

שם נייד כתובת
דיגמי הגליל בע”מ
דגמים - בנייה
04-9886171 מכמנים 2010600