מסמיה

שם נייד כתובת
ע. מעין תעשיות בע”מ
ברזל - מסחר
08-6991205 מסמיה 7981300
בניה משקית בע מ
קבלני בניין
08-8586887 מסמיה 7981300