מעלה מכמש

שם נייד כתובת
חפירות ארכיאולוגיות
קבלני חפירות
02-5354338 מעלה מכמש 9063400
קרני חיים
תיאום ופיקוח
02-5355171 מעלה מכמש 9063400
נרדים ניהול וייזום בע מ
קבלני בניין
02-5665305 מעלה מכמש 9063400